હું એક વિશાળ શ્રેણી રસ છે, બોલે છે, વિવિધ ભાષાઓ, સારી રીતે શિક્ષિત હોય વ્યાજ બંને બૌદ્ધિક વિષયો, આર્ટસ તેમજ નીચે પૃથ્વી મૂળભૂત વિષયો છે. ઊંચી, પાતળી હું છું માયા મૂળભૂત રીતે હું છું ભારતમાંથી પરંતુ શરુ મારા ના પ્રાંત હું વર્ગો હું મારા સમય પસાર દ્વારા રેખાચિત્ર તરીકે હું છું વિદ્યા ડિજિટલ ડિઝાઇન, હું વધુ મિત્રો આઇ છું કેઝ્યુઅલ વ્યક્તિ લેવાયો મને ચિની છું. હું અભ્યાસ ફિલસૂફી પર હમ્બોલ્ટ યુનિવર્સિટી ઝૂ બર્લિન છે.

હું શોધી રહ્યો છું જે એક ગર્લફ્રેન્ડ સાથે રહી શકે છે મને ચાઇના માં પછી હું ગ્રેજ્યુએટ છે.

હું પણ તેની સાથે રહે છે તેના

About